TAKLIEDEREN

Kabouterlied

Eén, twee, drie, vier,

Kabouters hebben veel plezier.

Eén, twee, drie, vier,

Kabouterland is hier.

Want zonder glimlach bij de hand

gaat niemand naar kabouterland.

Eén, twee, drie, vier,

Kabouterland is hier.

Zus harop

Zus harop, de dag begint te rijzen,

de vlag gehesen naar de zon.

Zie de slanke mast ten hemel wijzen,

de taak die weer begon.

Doe uw lied weer stralen in de harten.

Laat uw licht het grauwe duister tarten.

Zus, gedraag u fris door heel de dag,

de gave van onze lach.

Brandt de reinheid van Gods dageraad,

in ’t adel van uw gelaat.

Zie alom de stoere torens dagen,

in ’t prille goud van ’t jonge licht.

Op het doel van ’t onbekende wagen

uw sterke tred gericht.

Om uw golven breed de rijke gouwen,

Vlaanderens stille hemel hangt te blauwen.

Harop, in ’t wapperen van uw vlag,

breng uw volk een stralend nieuwe dag.